Kasaysayan ng pilipinas pagdating ng mga kastila

Sa paglalarawan sa Manunubos ng mga Kumag, bilang mesias, matingkad na makikita ang ambiguity ng kaniyang kabathalaan.

Balangkas Sa “Ang Banal na Aklat ng mga Kumag”, ginamit ng may-akda ang isang estruktura ng maiiksing salaysay ng henesis ng manunubos at ng mga kumag na pinag-ugnay-ugnay upang makabuo ng isang mahabang kuwento.

Magkaalinsabay ang pagpasok ng mga kaisipang absurd at satire bilang bahagi ng balangkas ng “Ang Banal na Aklat ng mga Kumag”.

Ang pagpapakita ng may-akda ng pagkakatulad ng kalagayan ng mga kumag sa kalagayang kinahaharap ng tao sa magkaiba’t magkatulad na mundong kanilang ginagalawan.

Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tagapagtanggol ng mga kumag: hindi lamang sa tuko, teksas o asong gala kundi para sa lahat ng mga kumag sa mundo: ang mga maya, talakitok, palaka, gagamba, pusa at iba pang maliliit na nilalang sa paligid at lipunan.

Dahil sa paniniwalang ang panginoong ito ang magdadala ng kaayusan sa buhay nilang maliliit na bubuo ng isang samahan na magiging paksa sa pagtatapos ng kuwento.

Ito ay para manatili ang kaayusan at kapayapaan sa daigdig ng mga maliliit.

Bagamat sa simulang bahagi ay ipinakita ang tila pagiging tuliro ng manunubos sa kaniyang tungkulin na makikita sa pambabatikos ng mga ibong langay-langayan.

bathroom-blowjob

Malakas ang kamalayang panlipunang ginamit ni Derain upang makapag-ambag o makaimpluwensiya sa pagbabago at pagmumulat ng kamalayan ng mga tao tungkol sa partikular na dahilan ng nangingibabaw na lakas at kalagayang namamayani sa panahon ng imperyalismo.Konsistent sa pagiging “banal na aklat” ng mga kumag ang aklat na dinadaluyan ng maiikling salaysay ng henesis bilang estruktura ng kuwento ni Derain.Ang lunduyan ng kuwento ay nasa naging paglalakbay ng pangunahing tauhan – ang kaniyang pag-ipon sa kaniyang kampon, ang mga kumag na kaniyang ililigtas sa itinakdang panahon.Ito ay mabibigyan ng linaw sa pagdating ng kanilang manunubos na isang politikal at spiritwal na lider na bibinyagan din naman ng pangalan ng kaniyang pamumunuang kumag.

Bagama’t kawing-kawing ang mga salaysay ay nakatulong naman ito upang maging matatag ang pagpapaigting sa kuwento mula sa simula hanggang sa wakas ng indayog ng mga salita at pangungusap.

At bilang Manunubos, isang bagay ang naging malinaw kay Jojo at ito ay ang gawing mapaghimala at dakila ang katapusan ng nobela.

isb-technology.ru

7 Comments

  1. Pingback:

  2. eric   •  

    Uit onderzoek is gebleken dat de 50 plusser zich inmiddels prima kan redden op het internet. Daarom worden jouw gegevens op onze site beveiligd met een SSL-certicifaat.

  3. eric   •  

    To crack the secret code of attraction you have to start by learning from your mistakes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>